Hankeinfo

Muotoilijan aarrearkkuja esiopetusryhmiin syksyllä 2012

Vuoden 2012 World Design Capital -kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti toteuttavat yhdessä Muotoilijan aarrearkku -hankkeen, jossa kaupunkien esiopetukseen osallistuvat lapset saavat kokemuksen muotoilusta. Syksyllä 2012 kaupunkien esiopetusryhmiin jaetaan Muotoilijan aarrearkku, joka sisältää opettajille suunnatun menetelmäoppaan ja materiaaleja. Opetussuunnitelmaa tukeva sisältö innostaa lasta leikin, tarinoiden ja oman tekemisen kautta tutkimaan omaa ympäristöä muotoilun näkökulmasta. Muotoilijan aarrearkku jää esiopetuksen käyttöön, joten se on hyödynnettävissä yhä uudelleen lasten muotoilukasvatuksessa.

Tehtävissä aloitetaan pohtimalla, mitä muotoilu tai design oikein on. Design leikkii kanssamme kuurupiiloa ja se pitää löytää. Sloganit Missä on design? ja Etsitään design! pohjautuvat lapsille aina tuttuun piiloleikkiin. Sisällön teemana on Tapaus Kenkä, johon jokaisella lapsella on oma arkipäiväinen kokemuksensa. Jo pienikin lapsi tietää, miten kenkiä on erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin tai miltä liian iso tai pieni kenkä tuntuu.

Kunkin kaupungin esiopetuksen henkilökunnalle järjestetään koulutustilaisuuksia aarrearkun käyttöönottamisen tueksi.

Muotoilijan aarrearkun hankeveturina toimii Vantaa ja se on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa. Vuosi tarjoaa kokemuksia ja kohtaamisia designin kanssa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, tavoitteena esitellä ja löytää tapoja parantaa elinympäristöämme.