Tavoitteet

  • Lapset oppivat uuden tavan katsoa ympäristöään.
  • Lapset oppivat huomioimaan rakennettua ympäristöä ja esineistöä suunnittelun ja muotoilun näkökulmasta.
  • Lapset saavat konkreettisen kokemuksen muotoilusta.
  • Muotoilukasvatus tuodaan osaksi esiopetusta.